bezplatné zabezpečení pro vaši veřejnou
wi-fi

Telefon

bezplatné zabezpečení pro vaši veřejnou
wi-fi

bezplatné zabezpečení pro vaši veřejnou
wi-fi

Telefon

bezplatné zabezpečení pro vaši veřejnou
wi-fi


zabezpečte svoji veřejnou Wi-Fi síť


už žádné heslo

Už žádné heslo

Hosté restauračních zařízení se nemusí dotazovat obsluhy na hesla. Obsluha se tak může soustředit na svou práci a hosté se v klidu připojí k veřejné síti free_wifiboard. Připojení navíc splňuje veškeré právní nároky na veřejnou Wi-Fi a je plně v souladu s platnou legislativou.

instalace a provoz zdarma

Instalace a provoz zdarma

Provozovatelé veřejných Wi-Fi za wifiboard nic neplatí, instalace a provoz routeru je zdarma. Na druhou stranu víme, jakou cenu wifiboard má a proto jsme nastavili vratnou kauci ve výši
1 690 Kč s tím, že je kdykoliv vratná v případě, že provozovatel veřejné Wi-Fi s wifiboardem nebude spokojen.

propagace

Reklamní plocha zdarma

Provozovatelé veřejných Wi-Fi mají automaticky nárok na část reklamního prostoru v rámci verifikačních kroků. Oslovte své hosty pomocí wifiboardu, upozornětě je na aktuální akce a snažte se je oslovit, aby příště přišli znovu.


zajímá vás reklama v inzertní síti wifiboard?


Přehled zařízení

Všechny poptávky řešíme individuálně dle aktuálních potřeb klienta. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.


wifiboard za dobrou věc


Charita

Ve wifiboardu máme rádi dobré skutky a neziskové projekty, které pomáhaji zlepšit život ostatním lidem.
Rozhodli jsme se proto vytvořit speciální bezplatnou plochu na podporu nadací, charit, či veřejně prospěšných projektů!
Rádi byste tuto plochu využili nebo máte nápad, kdo by potřeboval zviditelnit a pomoci?