zařízení

Không gian quảng cáo biểu ngữ mạnh

Không gian quảng cáo độc đáo trong quán ăn, cà phê, quán bar, vân vân.

Khách sử dụng Wi-Fi công cộng nhìn thấy quảng cáo được truyền thông nhẹ nhàng, nhiều lần liên tục

Xem chi tiết thống kê.

Tôi muốn quảng cáo

Bạn có muốn quảng cáo trên hệ thống wifiboard không?

wifiboard plocha

Chúng tôi xử lý tất cả các yêu cầu theo nhu cầu hiện tại của khách hàng. Nếu quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.